Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

11.02.2013

Milá študentka, milý študent,

 

vítame Vás pri našom každoročnom prieskume s názvom trendence Graduate Barometer 2013 – Európa. Prieskum je uskutočňovaný online a zodpovedanie jeho otázok je veľmi jednoduché a rýchle.

 

Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na: www.trendence-gradbarometer.eu

 

Naša univerzita je jedna z viac ako 1000 univerzít, ktoré sa zúčastňujú na trendence Graduate Barometer; najväčšom európskom prieskume ohľadom kariéry a vzdelávania. Otázky nášho dotazníka sa týkajú okrem iného aj Vašej spokojnosti so štúdiom a očakávaní od Vašej budúcej kariéry a potenciálnych zamestnávateľov. Prieskum zhromažďuje názory študentov z celej Európy a skúma rozdiely a podobnosti, ktoré existujú medzi jednotlivými krajinami.

 

Po vyplnení dotazníka, budete môcť porovnať Vaše odpovede s priemernými výsledkami v Európe. Navyše máte možnosť vyhrať jednu z nasledujúcich cien:

 

* 5 x poukážku Amazon v hodnote 500 €

 * 10 x poukážku Amazon v hodnote 200 €

 

Prieskum je realizovaný v spolupráci s naším výskumným partnerom trendence inštitútom. Môžeme Vás uistiť, že Vaše odpovede budú anonymné a Vaše osobné údaje chránené.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica