Prezidentka SR privítala rektorky a rektorov vysokých škôl

21.01.2020

Deň po tom, ako prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová navštívila Trenčín, kde sa stretla aj s rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefom Habánikom, privítala v piatok 17. januára 2020 rektorky a rektorov univerzít a vysokých škôl na slávnostnom novoročnom prijatí v Prezidentskom paláci.

 

Na úvod prezidentka rektorom a predstaviteľom Slovenskej akadémie vied poďakovala za obrovské množstvo práce, ktorú vysoké školy a akadémia vied v uplynulom období vykonali pre našu spoločnosť a pre rozvoj vedeckého potenciálu. Na stretnutí ďalej preberali aktuálne otázky týkajúce sa vysokých škôl. „Slovenská republika potrebuje, aby sa naše univerzity a vysoké školy stali miestom, kde sa bude novým, efektívnejším spôsobom zhodnocovať intelektuálny a kultúrny potenciál našej vlasti. Žiadny moderný štát sa nemôže rozvíjať bez rozvoja vedy a vzdelanosti, preto je životne nevyhnutné, aby na Slovensku vznikali nové centrá vzdelávacej a vedeckej excelentnosti, a to v oveľa väčšej miere, ako doteraz“, uviedla Zuzana Čaputová.

 

Ako ďalšiu zásadnú tému otvorila veľký odliv mladých talentov zo Slovenska na zahraničné vysoké školy a do zahraničia. Ako uviedla problém nespočíva v tom, že študenti odchádzajú na kratší či dlhší pobyt v zahraničí, lebo ten môže byť pre nich v mnohých ohľadoch veľmi prínosný. Problém je, že len malá časť z nich sa potom na Slovensko vráti. Naše vedecké talenty potrebujú možnosť získať nielen kvalitné vzdelanie, ale musíme im vytvoriť aj perspektívu vedeckej sebarealizácie doma, aby nemuseli nikam odchádzať.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica