Prezidentka dnes vymenovala rektora Trenčianskej univerzity

26.01.2021

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dnes, 26. januára 2021, vymenovala Jozefa Habánika do funkcie rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Slávnostné menovanie sa uskutočnilo za dodržania všetkých protipandemických opatrení.

Jozef Habánik stojí na čele univerzity od 5. 12. 2012, kedy ho vtedajší minister školstva poveril funkciou rektora. V marci 2013 mu Akademický senát pri voľbe kandidáta na rektora vyjadril jednomyseľnú podporu a prezident SR ho vymenoval za rektora v máji 2013. Dnešným dňom Jozef Habánik oficiálne nastupuje na svoje tretie funkčné obdobie rektora Trenčianskej univerzity. „Výsledok hlasovania Akademického senátu je pre mňa veľkým záväzkom a ďakujem študentom, zamestnancom a členom Akademického senátu za prejavenú dôveru. Je to však aj o spoločnej zodpovednosti napĺňať ciele ďalšieho kvalitatívneho rozvoja univerzity. V nasledujúcich 4 rokoch sa na univerzite budeme venovať najmä podpore excelentnosti vo výskume a vývoji. Pracovať budeme aj na nových ubytovacích kapacitách pre študentov a vybudovaním univerzitného študentského mestečka  chceme študentom vytvoriť príjemné prostredie nielen na štúdium, ale aj na oddych. Naďalej budeme podporovať talentovaných študentov a zvyšovať nároky na výsledky vzdelávania. Odmenou za naše úsilie budú úspešní absolventi a ich dôvera k nám“, uviedol rektor Habánik.

V novembri tohto roka si pripomenieme pre našu univerzitu osobitne významnú udalosť, 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka, ktorého meno hrdo nesieme v názve univerzity. Navrhujeme preto, aby rok 2021 bol vyhlásený ako rok Alexandra Dubčeka. V tejto súvislosti budeme počas tohto roka organizovať sériu odborných a vedeckých podujatí venované spomienke na Alexandra Dubčeka.

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica