Prezident Zväzu automobilového priemyslu na našej univerzite

10.06.2013

Na pozvanie rektora doc. Habánika v piatok 7. júna 2013 našu univerzitu navštívil prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky Ing. Jaroslav Holeček. Pán Ing. Holeček sa zaujímal o  Fakultu špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a  najmä o akreditované študijné programy, orientované na výchovu odborníkov pre potreby automobilového priemyslu, ktoré fakulta ponúka uchádzačom o štúdium. Po krátkom rokovaní o budúcej spolupráci Ing. Holeček v sprievode rektora a vedenia fakulty vykonali prehliadku  najnovších učební a laboratórií Fakulty špeciálnej techniky, v ktorých sa pripravujú študenti napríklad aj  v študijnom programe „Servis a opravy automobilov.“

Prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej Republiky Ing. Jaroslav Holeček potvrdil vzájomnú spoluprácu medzi našou univerzitou a zväzom. Spolupráca medzi TnUAD v Trenčíne a ZAP SR je ďalším z dôležitých krokov v rámci rozvoja vysokoškolského vzdelania univerzitného typu v Trenčianskom regióne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica