Prezident SR vymenoval rektora našej univerzity

13.05.2013

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v pondelok 13. mája 2013 o 11.00 hod. v Prezidentskom paláci vymenoval doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vo svojom príhovore vyjadril, že cíti veľkú zodpovednosť pred Akademickou obcou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá mu prostredníctvom svojich zástupcov v Akademickom senáte vyjadrila jednomyseľnú podporu a zároveň ubezpečil pána prezidenta, že:

„Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pod jeho vedením má ambíciu uspokojovať rastúce nároky hospodárskeho a spoločenského prostredia na kvalitu poskytovaného vzdelávania v európskom vysokoškolskom priestore a byť pripravená obstáť v konkurenčnej súťaži, ako aj obstáť v komplexnej akreditácii v roku 2014 ako verejná vysoká škola univerzitného typu.“

Slávnostný akt vymenovania sa uskutočnil podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky, na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR docenta Dušana Čaploviča za jeho osobnej účasti, taktiež účasti generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl profesora Petra Plavčana, viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie – profesora Rudolfa Siváka, predsedu Slovenskej rady vysokých škôl pána profesora Viktora Smieška a predsedu Akreditačnej komisie MŠVVaŠ SR profesora Ľubora Fišera.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica