Prezentácia prác študentov Oddelenia priemyselného dizajnu

23.01.2017

Dňa 18. 01. 2017 sa v ateliéri Oddelenia priemyselného dizajnu Fakulty priemyselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne, uskutočnila prezentácia semestrálnych prác študentov bakalárskeho študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo s názvom "zimný semester".

Dekanka FPT prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. vo svojom príhovore vyzdvihla tvorivosť, vysoké pracovné nasadenie študentov a vyučujúcich a vysokú úroveň vystavených prác, poďakovala prezentujúcim študentom, popriala im veľa úspechov pri  štúdiu a množstvo nových tvorivých nápadov. V závere vyjadrila podporu vedeniu fakulty k ďalšiemu rozvoju. 

Študenti prezentovali svoje práce z oblasti tvorby dezénov, odevného dizajnu a textilných doplnkov. V neformálnej priateľskej atmosfére si návštevníci mohli prezrieť výsledky umeleckej tvorivosti študentov od počiatočných návrhov až po konečnú realizáciu. Počas vernisáže prejavili o práce študentov veľký záujem nielen členovia vedenia, ale aj všetci zúčastnení pedagógovia a pracovníci Fakulty priemyselných technológií v Púchove.

Viac informácií a fotografií nájdete na http://fpt.tnuni.sk/index.php?id=557 a v galérii http://tnuni.sk/media/fotogaleria/

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica