Preventívne prechádzame na online výuku

04.11.2021

Milí študenti a kolegovia,

v dôsledku momentálne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie, preventívnych opatrení a COVID semaforu od pondelka 8. novembra do soboty 27. novembra 2021 prejdeme v bakalárskych, magisterských a inžinierskych študijných programoch na všetkých fakultách a univerzitných pracoviskách na dištančnú výučbu. Komunikácia s pedagógmi bude pokračovať prostredníctvom e-learningovej stránky či aplikácie MS Teams. Prezenčne bude pokračovať klinická prax, vybrané odborné predmety na Fakulte zdravotníctva a laboratórne cvičenia na technických fakultách (Fakulta špeciálnej techniky a Fakulta priemyselných technológií). Doktorandské štúdium a práca v laboratóriách bude pokračovať prezenčne. Ubytovanie v študentskom domove zostáva bez zmien, platia aktuálne opatrenia. Telocvične a ďalšie interiérové športoviská budú zatvorené. Univerzitná knižnica bude fungovať bez obmedzení v režime OTP.

Zdravie a bezpečnosť študentov a zamestnancov je pre nás na prvom mieste, preto sme preventívne zvolili online formu výučby. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik naďalej apeluje na študentov a zamestnancov, ktorí sa ešte nedali zaočkovať a zdravotný stav im to umožňuje, aby tak urobili. Pomôžu tak realizovať výučbu prezenčnou formou. Univerzita je v úzkom kontakte s rezortným očkovacím tímom a v prípade záujmu vie zabezpečiť jeho kapacity.

Študenti a zamestnanci môžu získať aktuálne informácie ohľadom epidemiologickej situácie prostredníctvom e-mailu covid19@tnuni.sk.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica