Prehlbujeme spoluprácu s praxou

14.11.2014

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. sa stretol so zástupcami spoločnosti Klauke Slovakia s. r. o. Na stretnutí rektor prezentoval možnosti spolupráce našej univerzity s podnikovou sférou so zreteľom zapojenia našich študentov do praxe.

„Cieľom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je poskytovanie kvalitného vzdelania našim študentom a spojením s praxou už počas štúdia im dokážeme garantovať flexibilitu a uplatniteľnosť na trhu práce.“ spomenul rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. na rokovaní s vedením spoločnosti.

Spoločnosť ocenila možnosti spolupráce s našou univerzitou, pričom ich zaujala hlavne oblasť výskumu automatizácie a materiálov na technických fakultách našej univerzity.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica