Predstavenie vedeckej monografie

07.11.2017

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Fakultou špeciálnej techniky TnUAD

Vás pozývajú na

 Predstavenie  vedeckej  monografie

Ing. Igora Barényiho, PhD.

spojené s prednáškou autora.

Podujatie sa uskutoční dňa 14. 11. 2017 o 10:00 hod. v priestoroch Univerzitnej knižnice Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (2.poschodie).

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica