Predseda vlády SR diskutoval s našimi študentmi

26.03.2015

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., privítal na pôde našej Alma mater predsedu vlády Slovenskej republiky, doc. JUDr. Roberta Fica, CSc., ktorý prišiel medzi študentov diskutovať na aktuálnu tému Slovensko v Európskej únii.

Predseda vlády Slovenskej republiky sa v prednáške stručne dotkol tém členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, či finančnej pomoci Európskej únie Grécku. Študentom poskytol aj najnovšie informácie o riešení konfliktu na Ukrajine, kde poukázal na možnosti ďalšieho vývoja a úlohy, ktoré by Slovenská republika v tejto situácii mohla zohrávať.

Okrem iného predseda vlády Slovenskej republiky ocenil pokrok v modernizácii Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. „Informoval som študentov, že vláda nebude na Slovensku podporovať vznik škôl, ktoré nemajú žiadnu perspektívu a radšej budeme rozdeľovať balík peňazí medzi školy, ktoré si zaslúžia svoju existenciu do budúcnosti. Univerzitu v Trenčíne vnímame ako významný prvok siete univerzít na Slovensku. Verím, že v spolupráci s vládou, vyšším územným celkom a s pánom rektorom vždy nájdeme spoločné riešenia.“

Prednášku sprevádzala živá a aktívna diskusia moderovaná študentom politológie Bc. Lukášom Šándorom. Predseda vlády Slovenskej republiky na záver podujatia poďakoval rektorovi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne za pozvanie a študentom poďakoval za ich záujem aj názory týkajúce sa postavenia Slovenskej republiky v Európskej únii.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica