Predseda TSK na promóciách našej univerzity

10.07.2013

Na slávnostných promóciách Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa zúčastnil, okrem akademických funkcionárov fakulty a rektora univerzity doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja  a predseda Správnej rady našej univerzity MUDr. Pavol Sedláček, MPH.

Pán predseda  vo svojom príhovore pozitívne zhodnotil zmeny, ktoré sa na našej univerzite uskutočnili od nástupu doc. Habánika do funkcie rektora, vyjadril našej univerzite plnú podporu zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja  a  zo srdca poprial absolventom veľa šťastia v ďalšej etape ich života.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica