Predseda TSK na promóciách Fakulty špeciálnej techniky

04.07.2014

Na slávnostných promóciách Fakulty špeciálnej techniky  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sme okrem akademických funkcionárov fakulty a rektora univerzity doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., srdečne privítali aj vzácnych hostí. Pozvanie prijali Ing. Jaroslav Baška - predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. Milan Cagala, CSc., - čestný prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky a Ing. Pavol Radič – vedúci certifikačného orgánu systémov manažérstva Výskumného ústavu zváračského Bratislava.

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja vo svojom príhovore zablahoželal absolventom a vyslovil uznanie rektorovi za skvalitnenie poskytovaného vzdelávania na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a radosť, že práve Trenčiansky samosprávny kraj sa môže pýšiť takouto univerzitou a fakultou.

 „Milí absolventi, chcel by som Vám zablahoželať k úspechu, ktorý ste dosiahli a dnes so svojimi najbližšími oslávite.  Zakončili ste ďalšiu životnú skúšku, a to 5 ročné inžinierske štúdium na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  Pevne verím a želám Vám, aby ste kvalitné vzdelanie nadobudnuté na univerzite plnohodnotne zhodnotili v praxi. “

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica