Prednášky Úradu priemyselného vlastníctva SR

04.11.2013

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášky Úradu priemyselného vlastníctva, ktoré sa uskutočnia dňa 5. 11.2013 o 13:00 hod. v zasadačke rektora. Prednášky sa uskutočnia na nasledovné témy:

  1. Patenty, úžitkové vzory, dodatkové ochranné osvedčenia
  2. Registrácia a ochrana označenia výrobkov a služieb.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica