Prednášky na univerzite v Minsku

06.12.2016

V dňoch 21. až 25. novembra 2016 navštívil vedúci Katedry numerických metód a výpočtového modelovania Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity, doc. Krmela Bieloruskú štátnu technologickú univerzitu v meste Minsk, na ktorej mal súbor vyžiadaných prednášok. Tieto boli zamerané na výskum pneumatík a zúčastnili sa na nich študenti a pracovníci univerzity, ako aj odborníci z firmy Belshina.

Počas dní v Minsku sa stretol s tímom spolupracovníkov pod vedením doc. Andrea Kasperovicha, PhD., vedúceho oddelení "Department of Technology of Petrochemical Synthesis and Polymer Materials Processing" a "Laboratory of the Tire Industry". Navštívil taktiež "United Institut of Informatics Problems NAS of Belarus" v Minsku, na ktorom sa nachádza superpočítačové centrum. V priebehu pobytu získal doc. Krmela nové skúsenosti, kontakty a možnosť užšej spolupráce medzi univerzitami.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica