Prednáška veľvyslanca NATO na Fakulte špeciálnej techniky

08.03.2013

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne privítala na svojej akademickej pôde veľvyslanca SR NATO Mgr. Františka Kašického. V pondelok 04. marca 2013 vystúpil pred akademickou obcou fakulty s odbornou prednáškou na tému „Perspektívy vývoja a výroby špeciálnej techniky v rámci agentúr NATO“.

Pán veľvyslanec sa vo svojej prednáške, okrem iného, zameral aj na ekonomickú diplomaciu v podmienkach NATO a zapojenie slovenských podnikov do verejných obstarávaní štruktúr NATO. Vyzdvihol Fakultu špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako neodmysliteľnú súčasť vzdelávacej inštitúcie univerzitného typu a predostrel možnosť zaujímavej spolupráce medzi našou univerzitou a  agentúrami NATO. Prednášku si so záujmom vypočuli zamestnanci a  študenti Fakulty špeciálnej techniky. Na záver  prednášky pán veľvyslanec Kašický ponúkol študentom možnosť absolvovania  platenej stáže v NATO Internship Programme.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica