Prednáška štátnej tajomníčky

27.04.2013

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku štátnej tajomníčky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prof. Ing. Magdalény Lacko-Bartošovej, CSc. s témou "Poľnohospodárska politika a rozvoj vidieka v novom programovom období."

Prednáška sa uskutoční dňa 29. 04. 2013 o 14:00 v budove B v aule BA 101.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica