covid-19
Facebook Youtube Instagram

Prednáška poslanca NR SR Ing. Jaroslava Bašku na FŠT

Fakulta špeciálnej techniky privítala na svojej akademickej pôde poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, bývalého ministra obrany SR, Ing. Jaroslava Bašku. V pondelok 18. februára 2013 vystúpil pred akademickou obcou fakulty s odbornou prednáškou o orientácii slovenského priemyslu z hľadiska začlenenia Slovenska v aliančnom zoskupení, s dôrazom na špeciálnu techniku.

Pán poslanec Baška sa v prednáške zameral aj na potrebu vzdelávania študentov v odbore špeciálnej techniky. Vyzdvihol Fakultu špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako neodmysliteľnú súčasť vzdelávacej inštitúcie univerzitného typu. Prednáška bola určená pre zamestnancov, doktorandov a  študentov. Na záver prednášky mali účastníci možnosť diskutovať o témach, ktoré ich v prednáške zaujali.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica