Prednáška poslanca NR SR Ing. Jaroslava Bašku na FŠT

19.02.2013

Fakulta špeciálnej techniky privítala na svojej akademickej pôde poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, bývalého ministra obrany SR, Ing. Jaroslava Bašku. V pondelok 18. februára 2013 vystúpil pred akademickou obcou fakulty s odbornou prednáškou o orientácii slovenského priemyslu z hľadiska začlenenia Slovenska v aliančnom zoskupení, s dôrazom na špeciálnu techniku.

Pán poslanec Baška sa v prednáške zameral aj na potrebu vzdelávania študentov v odbore špeciálnej techniky. Vyzdvihol Fakultu špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako neodmysliteľnú súčasť vzdelávacej inštitúcie univerzitného typu. Prednáška bola určená pre zamestnancov, doktorandov a  študentov. Na záver prednášky mali účastníci možnosť diskutovať o témach, ktoré ich v prednáške zaujali.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica