Prednáška europoslanca nielen o Eurozóne

26.04.2013

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. privítal na pôde univerzity europoslanca Ing. Sergeja Kozlíka, ktorý v pondelok 22. apríla 2013 prišiel na našu univerzitu prednášať na tému „Príprava programového obdobia 2014 – 2020 a niektoré aktuálne otázky EÚ a eurozóny“.

Pán poslanec Kozlík sa vo svojej zaujímavej prednáške okrem programového obdobia dotkol aj niektorých ďalších tém, ako napríklad témy „Hospodárska kríza“. Téma zaujala viacero poslucháčov najmä kvôli tomu, že vďaka globalizácii sa bytostne dotýka nás všetkých. Pre študentov bola určite zaujímavá aj diskusia, kde sa mohli pána poslanca spýtať na všetky otázky, ktoré ich zaujímajú.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica