Facebook Youtube Instagram

Predĺženie platnosti preukazu ISIC 2018/2019

 • Preukaz denného študenta ISIC je aktuálne platný už len do 30.09.2018.
 • Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺženie platnosti do 30.9.2019 (elektronické a vizuálne predĺženie).
 • Predlžovanie platnosti preukazu a tým aj platnosti licencie ISIC bude pre akademický rok 2018/2019 realizované počas zápisov na jednotlivých študijných oddeleniach. Predĺženie platnosti preukazu je možné až po absolvovaní zápisu.

Od 01.10.2018 budú nepredĺžené preukazy zablokované (v interných aj externých systémoch).

Predĺženie platnosti preukazu ISIC bude možné až po uhradení poplatku 12 € za známku ISIC 09/2019.
(Bližšie informácie o platbe nájdete na http://tnuni.sk/studenti/studentske-preukazy/studentske-preukazy/poplatky-za-preukaz/ ).

 Predĺžte si platnosť študentského preukazu známkou ISIC 09/2019                                             

 

 • Bez tejto známky po 01. 10. 2018 nemáte platný preukaz a platnú licenciu ISIC a Váš preukaz bude vyradený z medzinárodnej databázy platných ISIC preukazov!
 • Svet zliav sa pred Vami uzavrie nielen vo svete, ale aj na Slovensku.
 • Spolu so známkou ISIC dostanete aj informačného sprievodcu, ktorý obsahuje 60 špeciálnych kupónov na extra zľavy. Ďalšie kupóny sú dostupné v ISIC aplikácii (iOs, Android) – viac informácií nájdete na http://isic.sk/isic-mobilna-appka/.

POSTUP PREDĹŽENIA PLATNOSTI ŠTUDENTSKÉHO PREUKAZU ZNÁMKOU ISIC 09/2019

 1. Zistite si, v ktorý deň prebieha na Vašej fakulte/celouniverzitnom pracovisku zápis do nového akademického roku pre Váš ročník,
 2. absolvujte zápis,
 3. študijné referentky Vám nalepia známku ISIC 09/2019 na preukaz ISIC,
 4. aktivovať preukaz ISIC pre akademický rok 2018/2019 pre dopravnú časť, je možné priložením na univerzitný terminál až od 1. 9. 2018.

UNIVERZITNÉ TERMINÁLY:

 • Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov,  Študentská 3, 911 50 Trenčín – budova „C“ terminál pri vrátnici.
 • Fakulta špeciálnej techniky, Pri parku 19, 911 06 Trenčín – terminál v hlavnej budove pri vrátnici.
 • Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove, I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov – terminál v budove internátu pri vrátnici.
 • Fakulta zdravotníctva, L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín – terminál v bloku „E“ na prízemní.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica