Prechádzame z preventívnych dôvodov na online výuku

12.10.2020

Trenčianska univerzita maximalizuje snahu o ochranu zdravia svojich študentov a zamestnancov a napriek zavedeným prísnym bezpečnostným opatreniam, čiže nosenie rúška, pravidelná dezinfekcia priestorov, meranie teploty pri vstupe do všetkých budov, stojany s bezdotykovou dezinfekciou atď., prechádza od 14. októbra 2020 na dva týždne na online výuku.

Hoci je univerzita stále v zelenej zóne, situáciu ohľadom pandémie riešime s najväčšou vážnosťou a zodpovednosťou a denne prehodnocujeme vydané opatrenia. Okolnosti na Slovensku sa nevyvíjajú priaznivo, preto sa vedenie univerzity rozhodlo, z preventívnych dôvodov prejsť na fakultách (Fakulta zdravotníctva, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulta špeciálnej techniky a Fakulta priemyselných technológií) na online výuku. Výnimkou sú praktické cvičenia na Fakulte zdravotníctva, ktorých výučba online je veľmi náročná a pre študentov menej vyhovujúca. Preto predmety, ako Ošetrovateľské postupy a techniky, Metódy kinezoterapie, Svalový test, Masáže, Kinezioterapia v klinických odboroch, Analytická chémia, Laboratórna technika, Hematológia, Hygiena detí a mládeže, Špeciálne metódy vo fyzioterapii, Myoskeletálna medicína a samozrejme povinná prax budú vyučované prezenčne, kým to situácia dovolí.

Ako uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik zdravie a bezpečnosť študentov a zamestnancov je na prvom mieste. V letnom semestri univerzita rýchlo zareagovala, systém výučby menila za pochodu a študenti a vyučujúci si skúsili elektronickú komunikáciu, skúšky i štátnice. O to bude teraz prechod na online výuku jednoduchší. Aj tento akademický rok môžu študenti komunikovať s pedagógmi elektronicky prostredníctvom e-mailov, e-learningovej stránky s aktívnymi kurzami, ktoré sa priebežne dopĺňajú, k dispozícii sú učebnice v digitálnej forme a taktiež aplikácia MS Teams, ktorá umožňuje interaktívnu online formu výučby, vrátane konzultácií. Naďalej tiež môžu využívať vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom, dôležitým k písaniu seminárnych aj záverečných prác.

Či sa univerzita vráti k prezenčnej forme štúdia bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie a nariadení Úradu verejného zdravotníctva. Študentov budeme včas informovať. Zriadený je aj informačný kanál covid19@tnuni.sk, kde môžu študenti a zamestnanci získať aktuálne informácie ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19. Študenti zatiaľ môžu zostať na internátoch, apelujeme však na každého študenta a jeho vlastnú zodpovednosť, aby dôsledne dodržiavali pokyny ÚVZ SR.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica