Praktický seminár „Efektívne vyhľadávanie v zdravotníckych/ lekárskych databázach EBSCO“

14.03.2013

EBSCO Publishing v spolupráci s Univerzitnou knižnicou TnUAD

Vás pozývajú na

Praktický seminár

„Efektívne vyhľadávanie v zdravotníckych/lekárskych databázach EBSCO“

Prednášajúci: Mgr. Jan Luprich, DynaMed/EBSCO Publishing

Dňa: 19.3. 2013 (utorok)

Hod: 14:00 - 14:45

Miesto: FZ, TnUAD, Trenčín

Program:

  • Online využitie pri studiu / v klinickej praxi
  • Článkové databázy vs. EBM informácie
  • Vzdialený prístup

Tešíme sa na Vašu účasť!!!

Databázy CINAHL Plus with Full Text a Rehabilitation & Sports Medicine Source dostupné prostredníctvom skúšobného prístupu od 18.3. – 30. 4. 2013 na adrese: 

V prípade otázok ma kontaktujte: miroslava.piscova@tnuni.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica