Pracovné stretnutie doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. povereného výkonom funkcie rektora s primátorom mesta Trenčín Mgr. Richardom Rybníčkom.

21.02.2013
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica