Pracovné stretnutie doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. povereného výkonom funkcie rektora s primátorom mesta Trenčín Mgr. Richardom Rybníčkom.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica