Pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

10.10.2016

Na pôde univerzity sa tento týždeň v rámci pracovného rokovania stretol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ivanom Švejnom. Témou rokovania boli nielen otázky sociálnej politiky a postavenia študentov v sociálnom systéme štátu, ale najmä prepájanie vzdelávania s trhom práce.

Cieľom každej vysokej školy by mali byť kvalitne pripravení absolventi, schopní rýchleho a efektívneho zapojenia do podnikovej praxe kdekoľvek v európskom priestore. Prioritou aj pre Trenčiansku univerzitu je podľa slov rektora prepojenie súčasného vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, od ktorých sa musí odvíjať a ktorému by sa mal prispôsobovať. Vysoké školy podľa neho ponúkajú študentom v súčasnosti veľmi kvalitné vzdelávanie a jeho slová potvrdzuje aj úspešnosť absolventov fakúlt najmä technického zamerania na trhu práce.

„V posledných rokoch podporujeme praktickú časť vzdelávania v podnikoch, kde naši študenti majú možnosť riešiť reálne zadania priamo v praxi. Firmy majú dopyt po vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníkoch a to najmä v technologických inovatívnych odvetviach hospodárstva“, uviedol Jozef Habánik. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica