Pozvánka na seminár "Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov"

05.11.2012

SAIA Vás pozýva seminár Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov - podmienky a možnosti, ktorý sa uskutoční 8.11.2012 od 9.30 hod. -12.00 hod v Zasadačke vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica