Pozvánka na seminár „Hľadať nájsť a citovať“

09.03.2017

Pozývame Vás na seminár Hľadať nájsť a citovať, ktorý usporadúva Univerzitná knižnica TnUAD v Trenčíne v spolupráci s firmou Albertina Icome Bratislava. Znalec z oblasti elektronických informačných zdrojov bude prezentovať možnosti vyhľadávania v databázach, ale aj rôzne možnosti ako ďalej pracovať s nájdenými informáciami. Seminár je určený študentom, doktorandom i pedagógom, ktorí sa chcú zdokonaliť v rešeršovaní a stráviť hľadaním a spracovaním informácií čo najmenej času. Uskutoční sa dňa 16. 03. 2017 o 14:00 v univerzitnej knižnici TnUAD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica