Poznáte nášho rektora?

19.03.2014

Poznáte nášho rektora? Čo by ste na našej univerzite zmenili alebo vylepšili? 
Neformálna diskusia s rektorom TnUAD v Trenčíne, doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. už tento štvrtok o 15:30 v Študentskom centre TnUAD. Príď povedať svoj názor, a opýtaj sa, čo ťa zaujíma.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica