Posunuli sme začiatok akademického roka!

08.09.2020

Milí študenti, vážení kolegovia,

vzhľadom na aktuálnu situáciu sme vyhoveli odporúčaniu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a posunuli sme začiatok akademického roka 2020/2021 o jeden týždeň na pondelok 28. 9. 2020.

 

Harmonogram štúdia pre nekončiace ročníky

Začiatok zimného semestra
28.09.2020

Koniec zimného semestra
19.12.2020

Skúškové obdobie zimného semestra
21.12.2020 – 22.12.2020
04.01.2021 – 13.02.2021

Zimné prázdniny
23.12.2020 – 02.01.2021

Začiatok letného semestra
15.02.2021

Veľkonočné prázdniny
01.04.2021 – 06.04.2021

Koniec letného semestra
15.05.2021

Skúškové obdobie letného semestra
17.05.2021 – 30.06.2021

Hlavné prázdniny
01.07.2021 – 31.08.2021

 

Viac informácií nájdete v sekcii Študenti, Informácie o štúdiu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica