Porada pracovnej skupiny ku komplexnej akreditácii TnUAD v roku 2014

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa aktívne pripravuje na komplexnú akreditáciu v roku 2014. Na zasadnutí pracovnej skupiny ku komplexnej akreditácii, ktorá sa konala v piatok 1.marca 2013, sa zúčastnil aj prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. - generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR.

Akreditácia študijného programu je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, posúdi spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať príslušný študijný program v študijnom odbore. V súvislosti s tým boli kritériá stanovené Akreditačnou komisiou hlavným cieľom zasadnutia pracovnej skupiny ku komplexnej akreditácii TnUAD v roku 2014.

Cieľom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je úspešne prejsť kritériami Akreditačnej komisie a zostať začlenená medzi vysokými školami univerzitného typu so všetkými jej súčasťami.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica