Ponuka pracovných pozícií vrámci projektu "Transfer odbornosti do praxe"

23.01.2014

Fakulta priemyselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne ponúka inžinierske a post‐doktorandské pracovné pozície na pracovisku FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne (www.fpt.tnuni.sk), v rámci podporeného projektu „TRANSFER ODBORNOSTI DO PRAXE“ zameraného na rozvoj spolupráce s výrobnými podnikmi, najmä v oblasti materiálového inžinierstva a materiálových technológií.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica