Ponuka platenej stáže pre študentov: NATO Internship Programme

Na základe ponuky veľvyslanca SR NATO Mgr. Františka Kašického dávame študentom do pozornosti ponuku platenej stáže NATO Internship Programme.

Doba trvania: 6 mesiacov

Príspevok NATO: 800 €/mes.

Minimálny vek: 21 rokov – po dvoch rokoch vysokoškolského štúdia

Znalosť cudzieho jazyka: anglický resp. francúzsky jazyk

Termín ukončenia podávania prihlášok: 30. apríl (každoročne)

Bezpečnostné previerky na stupeň utajenia: TAJNÉ!

On-line proces predkladania prihlášok na www.nato.int

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica