Facebook Youtube Instagram

Pokyny k ubytovaniu pre zahraničných študentov

Z dôvodu zavedenia preventívnych opatrení na Trenčianskej univerzite, v súvislosti s pandémiou COVID-19, zverejnených na https://tnuni.sk/aktuality/opatrenie-rektora-trencianskej-univerzity-k-26-8-2020/75fd1b9874ccb3feb59eefca1cddef18/ vydávame nasledovné pokyny k ubytovaniu v Študentskom domove Záblatie a v zmluvných ubytovacích zariadeniach TnUAD:

 1. Zahraničný študent, ktorý prichádza na Slovensko z tzv. nie menej rizikových krajín a ktorému bolo pridelené ubytovanie v ubytovacích zariadeniach TnUAD v akademickom roku 2020/2021, je povinný pred nástupom na ubytovanie  absolvovať minimálne 5-dňovú domácu izoláciu a po jej ukončení absolvovať test na COVID-19. Až do doby obdŕžania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii a nevstupovať na pôdu TnUAD, ani do Študentského domova TnUAD.

 2. Po príchode na Slovensko je povinný sa registrovať na web stránke https://korona.gov.sk/ehranica/#, kde vyplní formulár. Na základe tohto formulára bude zaregistrovaný v systéme pre testovanie na COVID-19.

 3. Študentský domov nemôže slúžiť ako miesto domácej izolácie a nie je možné ho ani nahlásiť ako miesto domácej izolácie.

 4. TnUAD zabezpečila pre zahraničných študentov ubytovanie v náhradnom ubytovacom zariadení, kde môžu absolvovať povinnú domácu izoláciu až do obdŕžania negatívneho výsledku RT-PCR testu na COVID-19 (minimálne 7 dní).
  Cena za 7 dní ubytovania a stravy je 203,- Eur.
  Študent uhradí sumu 203,- Eur pri príchode do ubytovacieho zariadenia.

  V prípade predĺženia pobytu bude účtovaná suma 29,- Eur/deň.
  Dátum nástupu je možný len v dvoch  termínoch: 14. 9. 2020 alebo 22. 9. 2020.

 5. Zahraničný študent, ktorý chce po príchode na Slovensko absolvovať domácu izoláciu v ponúkanom ubytovacom zariadení sa musí prihlásiť na jeden z termínov nástupu  do 10. 9. 2020 na mailovej adrese ubytovanie@tnuni.sk:
  Meno a priezvisko,
  dátum nástupu (14. 9. 2020 alebo 22. 9. 2020)
  Nastúpiť na ubytovanie môže študent až po potvrdení termínu nástupu!


 6. Kontakt na náhradné ubytovacie zariadenie:
  Ubytovňa AJT, s.r.o. (vedľa firmy PRORECO)
  Sedličná 3 100
  Trenčianske Stankovce
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica