Pokračujeme v napĺňaní cieľa prepájania vzdelávania s potrebami praxe

Prehĺbenie spolupráce medzi našou univerzitou a Ministerstvom obrany SR v oblasti výchovy a vzdelávania odborníkov na špeciálnu a strojársku techniku, výskum a vývoj nových materiálov pre modernizáciu výzbroje ozbrojených síl. To všetko bolo predmetom rokovania rektora univerzity Jozefa Habánika s ministrom obrany Jaroslavom Naďom na jeho návšteve na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pokračujeme v napĺňaní cieľa prepájania vzdelávania s potrebami praxe a pre študentov a uchádzačov o štúdium na Fakulte špeciálnej techniky to bude zaujímavá príležitosť v ich odbornej praxi.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica