Pohyb a zdravie X.

06.03.2013

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva,

Športový klub UNIŠPORT Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

 

Vás pozývajú

na

 

medzinárodnú vedeckú konferenciu

 

POHYB A ZDRAVIE X.

 

pod záštitou

doc. Ing. Jozef Habánika, PhD.,

povereného výkonom funkcie rektora 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

a

doc. MUDr. Jána Bielika, CSc., 

dekana Fakulty zdravotníctva 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

 

Trenčín, 18. apríl 2013

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica