Poďte študovať na našu univerzitu

30.06.2014

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypísala 2. KOLO podávania prihlášok na akademický rok 2014/2015.

Prečo študovať u nás?

• Kvalitné štúdium v špecializovaných učebniach a laboratóriách

• Vysoké uplatnenie absolventov

• Zahraničné stáže a mobility

• Štúdium v dennej a externej forme

• Vytvorené vhodné podmienky štúdia popri zamestnaní

• Individuálny prístup a vysoká kvalita výučby

• Odborná prax počas štúdia

• Mimoškolské aktivity v Študentskom centre

• Podpora športu (posilňovňa, futbalový, volejbalový, basketbalový a hokejový tím)

• Motivačné a sociálne štipendiá

Viac informácií o študijných programoch =>

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica