Podpísali sme Memorandum o spolupráci so Strednou odbornou školou sklárskou

03.03.2015

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v zastúpení prorektora pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy prof. Ing. Dušana Galuseka, DrSc. v pondelok 2. marca 2015 podpísala „Memorandum o spolupráci“ medzi Strednou odbornou školou sklárskou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a významnými zamestnávateľmi i organizáciami pôsobiacimi prevažne v Trenčianskom regióne.

Memorandom o spolupráci má za úlohu posilniť spoluprácu a podporu v oblasti odborného vzdelávania i prípravy kvalifikovaných odborníkov pre potreby zamestnávateľov prevažne z regiónu. Podpis memoranda o spolupráci medzi dôležitými zamestnávateľmi je jedným z krokov k vyriešeniu problému s nedostatkom kvalifikovaných a odborne spôsobilých absolventov. Deklaruje tým obojstrannú spoluprácu hlavne pri identifikovaní potrieb zamestnávateľov, náboru nových žiakov, tvorbu vzdelávacích programov, inovovaní študijných odborov či zabezpečení odbornej praxe študentov a materiálovo-technického vybavenia.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica