Pedagógovia FSEV na návšteve v Iževsku

22.10.2014

V rámci projektu „Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie“ navštívili v dňoch 7. - 10. 10. 2014 pedagógovia Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, v zložení doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc., Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD. a Ing. Katarína Kráľová, PhD.,  Iževskú štátnu technickú univerzitu M. T. Kalašnikova v Iževsku. 

Program návštevy v Iževsku bol veľmi bohatý a zástupcovia  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa v rámci programu oboznámili s prácou Inštitútu prekladateľov, ktorý zabezpečuje  prípravu pedagógov na prednášky a cvičenia v anglickom jazyku, ďalej mali možnosť zúčastniť sa  seminára na Katedre anglického jazyka alebo výstavy prác študentov Katedry dizajnu. S ruskými kolegami diskutovali o skúsenostiach s vyučovaním zahraničných a tiež aj domácich študentov v anglickom jazyku.

Na pôde Fakulty ekonomiky, práva a humanitných vied ich prijal dekan fakulty  prof. Rail Galiachmetov a pri oficiálnom stretnutí s prorektorom pre medzinárodnú spoluprácu a akreditáciu prof. Alexandrom Elenskim, diskutovali o programoch duálnych diplomov s ktorými má ruská strana niekoľkoročné skúsenosti.

Doc. Holomek po rozhovoroch s ruskými kolegami konštatoval, že okrem organizácie systému vzdelávania študentov v anglickom jazyku, je nevyhnutná aj príprava vyučujúcich na špecifiká tejto výučby.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica