Pedagóg z Fakulty zdravotníctva získal ocenenie „Biele srdce“

Medzinárodný deň sestier je príležitosťou, kedy Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje sestry. Cena Biele srdce je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Cenu udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek SR v troch kategóriách a na dvoch úrovniach – republikovej a regionálnej.

Na regionálnej úrovni vo štvrtok 29. mája 2014 od Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne prestížne ocenenie Biele srdce v kategórii „sestra  – pedagóg“ prevzala PhDr. Anna Litvínová, PhD., odborná asistentka z Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva našej univerzity.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica