Pedagóg z Fakulty zdravotníctva získal ocenenie „Biele srdce“ na republikovej úrovni

24.06.2014

Medzinárodný deň sestier je príležitosťou, kedy Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje sestry. Cena Biele srdce je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Cenu udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek SR v troch kategóriách a na dvoch úrovniach – republikovej a regionálnej.

Dňa 20.6.2014 sa v Hoteli City Bratislava uskutočnilo slávnostné oceňovanie sestier a pôrodných asistentiek - členiek Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s názvom „Biele srdce 2014“, pod záštitou ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Zuzany Zvolenskej.

Na republikovej úrovni z rúk prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Ivety Lazorovej prestížne ocenenie Biele srdce v kategórii „sestra  – pedagóg“ prevzala PhDr. Eva Červeňanová, PhD., odborná asistentka z Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica