Pásové vozidlo bolo predstavené medzi mladými ľuďmi na Trenčianskom robotickom dni.

21.04.2016

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa s Fakultou špeciálnej techniky zúčastnila už 11. ročníka Trenčianskeho robotického dňa, ktorý sa konal v priestoroch trenčianskeho výstaviska Expo Center, a.s. 

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Trenčín a výstaviskom Expo Center a.s. pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín, každoročne organizuje medzinárodnú súťažnú prehliadku robotov, s cieľom popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi. Výstava podporuje technicky nadaných tvorcov s inovatívnymi riešeniami a dáva im priestor prezentovať svoje nápady a myšlienky.

Ako uviedol rektor Jozef Habánik, keďže aj študijné programy Fakulty špeciálnej techniky TnUAD sú zamerané  na špeciálnu strojársku techniku, údržbu mobilnej a špeciálnej techniky, strojárskych technológií a materiálov, tak sa aj naši študenti prezentovali na výstave. Predviedli tu ich vlastné terénne pásové vozidlo s elektrickým pohonom, ktoré je plne využiteľné v praxi ako pomocný dopravný prostriedok pre jazdu v ťažkom teréne. Účastníci výstavy si mohli vyskúšať, ako vozidlo funguje a dokonca sa na ňom previezť.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa na výstave zúčastnili a vyjadrujeme podporu študentom k ďalšej inovatívnej tvorbe a nápadom v oblasti techniky a technológie. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica