Parte

04.10.2013

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 75 rokov, v stredu 2. októbra  2013, naposledy dotĺklo srdce  Dr. h. c. prof. Ing. Jozefa Benča, PhD. - významného univerzitného profesora,  uznávaného vedca a odborníka v oblasti verejnej správy,  pedagóga Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, bývalého  dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a  doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 7. októbra 2013 o 14:00 hod. v Krematóriu v Banskej Bystrici.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica