Parte

04.04.2013

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 86 rokov v stredu 03. apríla 2013 naposledy vydýchol pedagóg Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a bývalý dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov akademik prof. Ing. Anton Blažej, DrSc., dr. h. c. mult.

Česť jeho pamiatke!

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica