Otvorenie študentského parku UNI-PARK

Dňa  20. septembra 2019 rektor Trenčianskej univerzity Slávnostne otvorí študentský park UNI-PARK.

Pre univerzitu je dôležité vytvárať pekné a moderné prostredie pre našich študentov, ktoré ich bude motivovať. Po rekonštrukcii internátov a vnútorných priestorov pre Fakultu zdravotníctva sme sa pustili aj do vonkajších úprav a vytvorili sme nový oddychový park s prístupom k wifi.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica