Otvorenie nového pracoviska magnetickej rezonancie

23.10.2023

Dnes sme otvorili nové pracovisko magnetickej rezonancie vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Ide o špičkové a moderné zariadenie, ktoré posilní kapacitu odborných lekárskych vyšetrení a diagnostiky.

Fakultná nemocnica je pre nás kľúčovým zariadením klinickej praxe študentov našej Fakulty zdravotníctva.

Aktuálne dokončujeme prípravu pre zriadenie novej kliniky, a to Kliniky rehabilitácie a fyzioterapie. Pôjde už o 10. klinické pracovisko.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica