Otvorenie konferencie ZdravLAB 2013

07.02.2013

Prvý ročník vedeckej a odbornej konferencie pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLAB“, ktorú organizuje Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou klinickej biochémie, Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu a Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov slávnostne otvoril príhovorom doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poverený výkonom funkcie rektora a dekan Fakulty zdravotníctva doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

Konferencia sa koná v dňoch 7. – 8. februára 2013 v Trenčianskych tepliciach v hoteli Most slávy. Záštitu nad vedecko-odbornou konferenciou prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Počas konferencie si odborníci zo zdravotníctva vymenia skúsenosti, ktoré nadobudli počas svojej dlhoročnej praxe. Diskusie a odborné prednášky sa budú viesť hlavne v oblastiach klinickej hematológie a transfuziológie, klinickej biochémie a laboratórnej diagnostike.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica