Otázka bezpečnosti študentov je dôležitou súčasťou univerzity

07.03.2024

Na pôde Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne sa konalo stretnutie predstaviteľov vysokých škôl k problematike ochrany mäkkých cieľov. Stretnutia sa zúčastnila aj prvá štátna tajomníčka Lucia Kurilovská a riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Ing. Jozef Halcin.

Projekt ochrany mäkkých cieľov je spoločným nadrezortným projektom, na ktorom sa podieľali viaceré štátne subjekty. Školy a školské zariadenia, čiže miesta s vyššou koncentráciou ľudí a nízkou mierou ochrany patria k cieľovým objektom. Bezpečnosť a ochrana detí a študentov v školách je stále viac aktuálna aj v súvislosti s viacerými prípadmi vyhrážania sa na slovenských školách a je jedna z top priorít ministerstva vnútra.

"Doteraz sme na našej univerzite nezaznamenali bezpečnostné incidenty, to však neznamená, že nemôžeme v budúcnosti niečomu podobnému čeliť, preto nechceme túto situáciu brať na ľahkú váhu a bezpečnosti našich študentov a zamestnancov sa dlhodobo venujeme," uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica