Osobné pozvanie rektora na zahájenie akademického roka 2013/2014

13.09.2013

Vážení kolegovia, pedagógovia a technicko-hospodárski zamestnanci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,

rád by som Vás všetkých osobne touto cestou pozval na slávnostné zahájenie nového akademického roka, ktoré sa uskutoční v pondelok 23. septembra 2013 o 10:00 hod. v Posádkovom klube Trenčín.

Rovnako srdečne ste vítaní aj na čašu vína, ktorá sa bude konať po slávnostných akademických obradoch.

S úctou

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
                  rektor

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica