Oslovujeme nových študentov na výstave Gaudeamus

25.09.2019

V týchto dňoch sa Trenčianska univerzita prezentuje na tradičnom európskom študentskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus v Bratislave. Uchádzači sa môžu od našich študentov dozvedieť viac o štúdiu na našej univerzite, novinkách, ktoré sme cez leto pripravili, študijných programoch, či mimoškolských aktivitách.

Gaudeamus je najväčšia séria veľtrhov vzdelávania v Slovenskej a Českej republike. Na veľtrhu je zastúpených 350 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií a každý rok ho navštívi viac ako 55 000 návštevníkov. Cieľom je poskytnúť študentom stredných škôl komplexné informácie, poradenstvo a maximálnu podporu pri ich kľúčovom životnom rozhodnutí.

Pri výbere z viac ako 7 000 študijných programov im okrem zástupcov univerzít a prednášok, ktoré si pripravili jednotlivé školy a univerzity, pomôže Centrum kariérneho poradenstva, Testovacie centrum či Poradenský servis.


Univerzitný stánok bol pozrieť aj rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, ktorý sa teší stále väčšiemu záujmu od uchádzačov: "Vzdelanie ide ruka v ruke s kariérou. Hovorí sa, že bežné vzdelanie Vám zaručí prežitie, skutočné hodnoty, a tu nemám na mysli len hodnoty materiálne, Vám zabezpečí len celoživotné vzdelávanie a pracovanie na sebe."

 

Najbližšie cestujeme na výstavu do Popradu a na prvý ročník domácej výstavy Vysokoškolák, ktorú organizuje Expo center Trenčín v dňoch 24. - 25. októbra 2019.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica