Ošetrovateľstvo a zdravie VII.

22.02.2013

Fakulta zdravotníctva
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Kancelária WHO na Slovensku

Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství

Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne

EXPO CENTER a.s., Trenčín

organizujú

 

medzinárodnú vedeckú konferenciu 

 

OŠETROVATEĽSTVO  A ZDRAVIE  VII.

 

pod záštitou

riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku

MUDr. Dariny Sedlákovej, MPH

Konferencia sa koná v rámci 15. ročníka výstavy  „Zdravý životný štýl“

EXPO CENTER a. s., Trenčín, 11. apríla 2013

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica