Ošetrovateľstvo a zdravie IX.

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Kanceláriou WHO na Slovensku, Trenčianskym samosprávnym krajom, ÖGVP - Rakúskou spoločnosťou pre vaskulárne ošetrovateľstvo, Viedeň, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne a Fakultnou nemocnicou Trenčín organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu „Ošetrovateľstvo a zdravie IX.“. Konferencia sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku MUDr. Dariny Sedlákovej, MPH.

dňa 22. apríla 2015 v Trenčíne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica