Odvolanie rektora prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc.

06.12.2012

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dňa 04. decembra 2012 na základe návrhu Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne odvolal z funkcie rektora TnUAD profIng. Ivana Kneppa, DrSc.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica